Ovay-Recruit
Công cụ tuyển dụng công việc chăm sóc khách hàng
cung cấp cơ hội việc làm cho ngành dịch vụ chăm sóc khách hàng
iPhone download
Android download
Đặc điểm chức năng
Tôi có việc – Bạn cũng có việc
Với Ovay, chỉ cần bạn tìm thấy công việc ưng ý và điền thông tin cơ bản của đồng nghiệp, bạn bè và người thân rồi gửi thông tin đi, Vậy là bạn cũng đã giúp những người xung quanh bạn tìm được việc làm
Linh hoạt thay đổi vị trí, giúp bạn tìm đủ nhân lực
Khi tìm thấy cơ hội việc làm, nhưng do đội ngũ nhân lực không đủ có thể khiến cơ hội mất đi, thông qua OVAY bạn có thể thay đổi vị trí, chuyển đổi thân phận thành nhà tuyển dụng. Ngay khi tuyển đủ nhân viên, bạn có thể bắt đầu làm việc.
Chất lượng đảm bảo
Thông tin tuyển dụng trên Ovay đều được kiểm duyệt kỹ càng, đảm bảo các doanh nghiệp có đầy đủ khả năng và tiền bạc để thực hiện tuyển dụng nhân sự liên quan, đảm bảo người lao động có được cơ hội việc làm.
Liên hệ chúng tôi
Điện thoại: 038 5705 096
Email: ovay.recruit@gmail.com
iPhone download
Android download